Veelgestelde vragenKan ik afwijken van de gemengde pakketten en bv. ook enkel haagplantjes van gewone beuk of haagbeuk bestellen? 

Neen. Via de samenaankoop kan je enkel gemengde haagpakketten bestellen. We kiezen hier bewust voor omdat een gemengde haag een ecologische meerwaarde heeft in vergelijking met een haag die alleen uit beuk of haagbeuk bestaat. Daarom moedigen we mensen aan om een gemengde haag uit streekeigen soorten te planten. Voor gewone beuk of haagbeuk kan je ook terecht bij een lokaal tuincentrum. 

 

Kan ik ook fruitbomen onder de vorm van halfstam of laagstam aankopen? 

Neen. Decennialang sierden hoogstamboomgaarden onze streek. Jammer genoeg verdwenen ze steeds meer uit het landschap, of werden ze vervangen door makkelijker te oogsten laagstammen. Om dit historisch landschapsbeeld terug in het leven te roepen en omwille van de ecologische meerwaarde van een hoogstamfruitboom, kan je via deze actie enkel hoogstamfruitbomen kopen. Een hoogstammige boom vormt een belangrijk leefgebied voor tal van diersoorten.  

 
Hoe plant ik een gemengde haag, heg of houtkant aan? 

Een gemengde haag, heg of houtkant met verschillende soorten plant je best groepsgewijs aan. Eerst een aantal plantjes van één soort en daarna pas de volgende soort. Zo bekom je ‘blokken’ van verschillende soorten die elkaar afwisselen. Het resultaat is niet alleen visueel mooi, maar het zorgt er ook voor dat sneller en trager groeiende soorten beiden goed doorgroeien in de haag, heg of houtkant. Om een dichte strakke haag te bekomen snoei je best alle zijtakken sterk in na de aanplant. Meer tips voor aanleg en onderhoud vind je in de praktische gids 'Hagen, heggen en houtkanten'Bekijk zeker ook dit filmpje.


Hoe plant ik een (fruit-)boom?

Plant je (fruit-) bomen niet te dicht bij elkaar! Laat minstens 8 m tussen. Steunpaal en boomband worden niet meegeleverd. Schaf ze aan in je plaatselijk tuincentrum. Bekijk dit filmpje voor je aan de slag gaat.


Hoe kies ik een boom?

Denk goed na over je soortkeuze. De website www.bomenwijzer.be helpt je bij je keuze. Vergeet bij zoekcriteria niet het vinkje "inheemse soorten" aan te duiden.


Ken jij de tuinrangers al? 

Een tuinranger geeft je gratis advies op maat om je tuin interessanter te maken voor dieren en jezelf.  Je krijgt deskundig advies over bomen, hagen, bloemenweides, tuinvijvers, geveltuintjes,… Alsook concrete tips rond nestkasten, insectenhotels en andere hulp voor dieren.

Het tuinbezoek duurt twee uur en is op maat van jouw tuin, leven en wensen. Je krijgt een mapje met advies voor jouw tuin, waarmee je verder aan de slag kan.

Kijk hier of je gemeente deelneemt.


Hoe kan ik rekening houden met de bestuiving bij de rassenkeuze van mijn boomgaard?

Opdat fruitbomen vruchten zouden dragen moeten de bomen niet alleen bloeien, de bloesems moeten ook worden bestoven. Er bestaan rassen die zichzelf kunnen bestuiven (zelfbestuiving). Andere rassen kunnen dit niet en hebben stuifmeel nodig van een andere boom (andere ras van dezelfde soort) om te worden bestoven (kruisbestuiving). Ook rassen die zelfbestuivend zijn, zullen meestal rijker dragen als er soortgenoten in de buurt staan en kruisbestuiving kan optreden. Het zijn insecten (bijen, hommels, …) die zorgen voor deze kruisbestuiving. Het volstaat echter niet om zomaar twee rassen naast elkaar te zetten om zeker te zijn dat ze elkaar zullen bestuiven. Sommige rassen hebben namelijk slecht stuifmeel en kunnen geen enkel ander ras bestuiven.
Een tweede belangrijke factor is dat de rassen die door kruisbestuiving moeten worden bevrucht ongeveer op hetzelfde moment moeten bloeien. Om een goede bestuiver te zijn moet een ras dus stuifmeel hebben van goede kwaliteit én tegelijk bloeien met het te bestuiven ras. In een omgeving met veel fruitbomen in de nabijheid of in een grote boomgaard hoeft kruisbestuiving geen probleem te zijn. In een kleine geïsoleerde boomgaard kan je de rassen best op mekaar afstemmen qua bestuiving. Raak je er niet aan uit, neem dan contact op met je Regionaal Landschap.

Bekijk hier de handige bestuivingstabel


Hoe ver moeten bomen en planten wettelijk van de scheiding staan?

Hoogstammige bomen moeten op minstens twee meter van de scheiding staan. Hagen moeten op minstens 50 centimeter van de scheiding staan. Er mag enkel op de scheiding geplant worden als de aangrenzende buren het hiermee eens zijn.  


Welk onderhoud en snoei moet ik voorzien?

Het onderhoud bepaalt heel sterk het uitzicht. Een strakke haag ga je 1 of 2 keer per jaar snoeien, een houtkant zet je om de 6 tot 12 jaar volledig terug. In de praktische gids ‘Hagen, heggen en houtkanten’ vind je op pagina 14 tot 19 een handig overzicht. Snoei bij hoogstamfruitbomen is nodig om mooie vruchten te krijgen en je bomen gezond te houden. In de praktische gids ‘Hoogstamboomgaarden’ op pagina 20 tot 23 vind je hierover meer uitleg. Regionale Landschappen organiseren ook op regelmatige basis zomer- en wintersnoeicursussen. Hou zeker de website in het oog.


Ik woon niet in één van de deelnemende gemeenten. Kan ik plantgoed bestellen binnen deze actie? 

Alleen de inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen hier plantgoed bestellen. En ze mogen dit ook alleen maar in de deelnemende gemeenten aanplanten. Woon je niet in deze provincie? Surf op www.regionalelandschappen.be naar het regionaal landschap waar jij woont. Mogelijk hebben zij een gelijkaardige actie of kunnen ze jou doorverwijzen naar een partner die ook een samenaankoop van plantgoed organiseert. 

 

Kan ik mijn bestelling in een andere gemeente ophalen? 

Neen. Je haalt je bestelling af in jouw gemeente of in het gezamenlijk afhaalpunt van jouw regionaal landschap 

 

Kan ik mijn bestelling op een ander moment afhalen dan op het voorziene verdeelmoment?

Niet afgehaald plantsoen wordt door de gemeente op het afhaalpunt niet bewaard. Wie zijn plantgoed niet ophaalt op het verdeelmoment is zijn plantgoed kwijt. Er is geen terugbetaling voorzien. 
Voor de gemeenten die behoren tot het Regionaal Landschap Houtland & Polders neem je contact op met je regionaal landschap. 


Wat moet ik doen als ik mijn bestelling door onvoorziene omstandigheden niet kan ophalen op het voorziene verdeelmoment ? 

Zoek in de eerste plaats iemand anders die je bestelling kan ophalen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de milieudienst van je gemeente om te vragen of er een uitzondering mogelijk is. Let wel, het is niet de bedoeling dat de gemeente jouw plantgoed lang bewaart. Omdat we het plantgoed met blote wortel leveren, gaat de kwaliteit ervan er snel op achteruit. Je hebt er dus alle belang bij om je bestelling op het afgesproken moment op te halen.  

Voor de gemeenten die behoren tot het Regionaal Landschap Houtland & Polders neem je contact op met je regionaal landschap. 

 

Waarom moet ik een adres én een plantadres ingeven bij mijn bestelling? 

Misschien plant je het plantgoed niet op dezelfde plek als waar je woont? In dat geval kennen we graag de exacte aanplantingsplaats. Sommige waardevolle gebieden komen immers in aanmerking voor extra ondersteuning. Als dat zo is, neemt één van onze medewerkers daarvoor contact met je op. 

  

Waarmee moet ik rekening houden bij ophalen en transporteren van het plantgoed? 
We leveren al het plantgoed met blote wortels. Voorzie daarom best zakken of zeilen. Ze beschermen de wortels tegen uitdrogen tijdens het transport en je vermijdt dat je auto vuil wordt. 
De pakketjes zijn samengebonden per 30 plantjes (Regionaal Landschap Houtland & Polders per 10 plantjes) en een plantje is zo’n 60 tot 100 cm groot. 
De bomen zijn hoogstammige bomen, dat betekent dat de ent (begin van de kruin) op zo’n 2 m hoog zit. Met wortels en takken erbij zijn de bomen algauw 3 tot 3,5 m lang. 
De wilgenpoten zijn zo’n 2,5 m lang.

De bundels wilgentakken bevatten telkens 20 takken en deze zijn 4,tot 5 m lang.

Voorzie voor de hoogstambomen en de wilgentakken dus zeker aangepast transport. Denk ook aan spankabels om alles stevig vast te maken.
Meer informatie over transport en aanplant vind je in de tuinfolder ‘plant een boom’. 

 

Hoe bewaar ik het plantgoed als ik het niet meteen kan aanplanten? 

Plantgoed met blote wortel dat je niet meteen kan aanplanten, kuil je best in. Dat betekent dat je het op een beschutte plek allemaal samen tijdelijk met de wortels in een kuil steekt en de wortels nadien goed bedekt met aarde. Ingekuild plantgoed kan gemakkelijk enkele weken blijven staan voor het wordt aangeplant. Let wel op bij vorst, want dan beschadig je de wortels wanneer je de planten uit de kuil haalt. Je wacht best tot na de vorst.  

 

Kan ik na het leveren bijbestellen? 

Neen. We voorzien (per gemeente) één verdeelmoment. Heb je later toch nog plantgoed nodig? We voorzien normaal gezien een nieuwe samenaankoop elk jaar. Hou deze website in de gaten. 

 

Ik heb een kleine (stads)tuin, welke bomen of struiken uit het aanbod zijn geschikt?  

De pakketten haag (30 plantjes) zijn samengesteld voor 7,5 lopende meter haag (4 plantjes/m, 1 of 2 rijen).  Je snoeit ze naar de gewenste hoogte of breedte.

De pakketten heg (30 plantjes) zijn samengesteld voor 10 tot 15 lopende meter heg (2 of 3 plantjes/m, 1 of 2 rijen). Heggen mogen uitgroeien. Snoei enkel hinderlijke takken. Hoe meer je snoeit, hoe minder bloemen en bessen de struik immers zal dragen. En heg kan tot 3m breed uitgroeien.

Nieuw in 2021 (voor Vlaams-Brabant) is de gemengde haag voor kleinere tuinen.  Dit pakket bevat 15 plantjes waaronder 5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eénstijlige meidoorn. Goed voor 3 à 4 meter haag.
Ook wilgenconstructies passen als scherm of hut in een kleine tuin. Of wat dacht je van een klimplant tegen je gevel, tuinmuur of schuttingIn het aanbod van de hoogstamfruitbomen en hoogstammige loofbomen zitten soorten die het ook met wat minder ruimte kunnen stellen. Twijfel je over je keuze voor aanplantingen op een beperkte oppervlakte? Neem dan contact op met je regionaal landschap voor adviesVind je je gading niet in het aanbod? Bekijk deze plantenlijst voor kleinere tuinen en doe je aankoop bij je lokaal plantencentrum. 

 

Is het noodzakelijk om compost te gebruiken bij het planten van inheems plantgoed?  

Het gebruik van compost bij het planten van inheemse plantsoorten is in principe niet nodig. Deze planten zijn immers aangepast aan de lokale bodems. Bekijk eerst de bodem of je een normale, eerder droge of eerder vochtige grond hebt. Kies afhankelijk daarvan je pakketten en plantenWanneer je grond (bv. bij nieuwbouw) werd afgeschraapt of heel erg verdicht is, kan het wel een meerwaarde zijn om de bodem plaatselijk te verbeteren met compostJe kan compost zelf maken of een verkooppunt terugvinden op www.vlaco.be 

Meer informatie vind je in de Leve de tuinfolders over bodem en composteren.  Ontwikkeld door JAAN bv © 2018